Bývalí urbárnici v Bodíkoch, pozemkové spoločenstvo